Franchise – Byrå as a Service

Tycker du det är roligare att jobba med kunder än att upprätta otaliga policydokument, riskbedömningar, registreringar, egen bokföring med mera? Vi erbjuder revisionsbyrå as a Service med konceptet WeAudit. Genom att ansluta dig kan du få tillgång till de resurser du behöver för att bedriva revisionsverksamhet, utan all formalia.

Franchise möjliggör

Regelefterlevnad

Vi sköter dokumentation och internt kvalitetsarbete. Så du kan revidera.

Stöd i svåra frågor

Du har tillgång till kollegor och kvalitetsansvariga som stöttar dig med svåra frågor.

Hjälp med dina uppdrag

Genom oss får du tillgång till medarbetare som kan hjälpa dig med dina uppdrag. Som är tränade i våra system.

Smarta verktyg & mallar

Branschledande verktyg och mallar för att göra ett effektivt och lönsamt arbete.

Ett starkt varumärke

Ett varumärke som är välkänt i branschen och ett tydligt budskap, med en webbsida och digital närvaro som genererar bra inflöde av potentiella kunder.

Intern utbildning

Omfattande internutbildning och en registrerad godkänd utbildningsplan.

Bli en del av framtidens revisionsbyrå

Vill du jobba spom årets framtidsbyrå 2021? Jobba med branschledande processer och verktyg.

Hör av dig för att starta en dialog. Vi berättar gärna mer och diskuterar vårt erbjudande.

Boka möte Kontakta oss